Navigace: menu | obsah | kontakt


 

ÚVOD

Vítáme Vás na stránkách naší projektové kanceláře !!!

Jsme rádi, že jste se proklikali v dnešním přehlceném světě k nám na web...... chtěli bychom Vás tady ubezpečit o našem individuálním přístupu a řešení Vašich stavebních záměrů.

To vše s Vámi dokážeme konzultovat například u kávy v přátelské a klidné atmosféře rodinné firmy.

!!! Novinky !!!

ZELENÁ ÚSPORÁM II - 17.9.2014 - Letošní rok končí příjem žádostí (pro RD) do října, to znamená, že jsme schopni garantovat doložení PD na dotaci, pokud bude započato s projekcí do září 2014. Každopádně přetlak v této dotaci není velký, z naší zkušenosti cca 5% oproti Zelené úsporám I, a navíc ministerstvo životního prostředí slibuje vypsání dotace i v příštím roce...

PŘESUN KANCELÁŘE - srpen 2014 - přestěhovali jsme se na novou adresu - viz KONTAKT - ul. Sadová 609 - Frýdek

ZELENÁ ÚSPORÁM II - 12.12.2012 -  O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat, jak před realizací opatření, tak i po ní a uznány budou náklady na opatření realizováné po 1. lednu 2013. Příjem žádostí o dotace bude zahájen v srpnu 2013 přičemž první výzva bude vyhlášena od března 2013. Žadatelé si tedy mohou v naší projekční kanceláři domluvit schůzku k zpracování projektové dokumentace k ZÚ II od ledna 2013.

    Předpokládáme stejný postup jako u Zelené úspory I, kdy jsme realizovali přes 60 žádostí. Tzn. po domluvě s investorem (žadatelem) budeme schopni zpracovat PD, provést tepelnětechnický výpočet a připravit veškeré dokumenty - technické krycí listy - pro podání žádosti o dotaci.

 

Navigace: začátek stránky | menu | obsah | kontakt